BIC Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:CAYTTRISXXX   Турция
Име на банката:Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube

Страна:Турция

Улица:Ali Paşa Mh.Belediye Sk.Tarım Kredi İş Merkezi No:5/1 43000
Град:Kütahya
Щат:Merkez İlçe

Телефон:+90 274 216 58 00
Факс:+90 274 216 58 60

Клон:да

BIC Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube (Турция) (SWIFT кода)

BIC кодът на Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube в Kütahya е CAYTTRISXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 419751936 и банков код 19751936 това дава IBAN, подобен на този: TR99 1975 1936 4197 5193 6. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC CAYTTRISXXX това е TR. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube в Kütahya. От своя страна Kütahya е в Турция. Можете да се свържете с Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube на телефон 274-216 58 00.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 03/2023