BIC Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:HAABAT2KXXX   Австрия
Име на банката:Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt

Страна:Австрия

Улица:Hauptplatz 27
Пощенски код:9100
Град:Völkermarkt
Щат:Kärnten

Телефон:+43 (0)50202 6250
Факс:+43 (0)50202 6280

Клон:да

BIC Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt в Völkermarkt е HAABAT2KXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 777777616 и банков код 52000 това дава IBAN, подобен на този: AT99 5200 0777 7776 16. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt това е 52000. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример HAABAT2KXXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC HAABAT2KXXX това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt в Völkermarkt. От своя страна Völkermarkt е в Австрия. Можете да се свържете с Austrian Anadi Bank AG Region Unterkärnten Filiale Völkermarkt на телефон 050202/6250.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 01/2022