BIC BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12, Jelenia Góra


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:PPABPLPKXXX   Полша
Име на банката:BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12

Страна:Полша

Улица:Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyński
Пощенски код:58-500
Град:Jelenia Góra

Телефон:+48 22 347 77 66
Факс:+48 75 647 11 01

Клон:да

BIC BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12, Jelenia Góra (Полша) (SWIFT кода)

BIC кодът на BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 в Jelenia Góra е PPABPLPKXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 444438125 и банков код 17501266 това дава IBAN, подобен на този: PL99 1750 1266 4444 3812 5. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 това е 17501266. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример PPABPLPKXXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC PPABPLPKXXX това е PL. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 в Jelenia Góra. От своя страна Jelenia Góra е в Полша. Можете да се свържете с BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze ul.Grodzka 12 на телефон 22 347 77 66.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 12/2023