BIC Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie, Warszawa


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:CITIPLPXXXX   Полша
Име на банката:Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie

Страна:Полша

Улица:ul. Chałubińskiego 8
Пощенски код:00-613
Град:Warszawa

Телефон:+48 22 690 45 00
Факс:+48 22 690 49 10

Клон:да

BIC Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie, Warszawa (Полша) (SWIFT кода)

BIC кодът на Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie в Warszawa е CITIPLPXXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 777768061 и банков код 10301058 това дава IBAN, подобен на този: PL99 1030 1058 7777 6806 1. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie това е 10301058. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример CITIPLPXXXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC CITIPLPXXXX това е PL. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie в Warszawa. От своя страна Warszawa е в Полша. Можете да се свържете с Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie на телефон 22 690 45 00.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 06/2024