BIC Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez, İstanbul


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:DENITRISXXX   Турция
Име на банката:Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez

Страна:Турция

Улица:Aydınlı Mah. Boya Vernik Osb. 1 NoLu Cadde No:1 Kat:2 Tuzla / İstanbul
Град:İstanbul
Щат:Tuzla

Телефон:+90 2165934380
Факс:+90 2122148783

Клон:да

BIC Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez, İstanbul (Турция) (SWIFT кода)

BIC кодът на Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez в İstanbul е DENITRISXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 308641381 и банков код 8641381 това дава IBAN, подобен на този: TR99 8641 3813 0864 1381 . За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC DENITRISXXX това е TR. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez в İstanbul. От своя страна İstanbul е в Турция. Можете да се свържете с Denizbank A.Ş., Tuzla Organize Ticari Merkez на телефон 2165934380.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 06/2024