BIC Europäische Genossenschaftsbank S.A. - European Cooperative Bank S.A. - Banque Coopérative Européenn, Luxembourg


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:EGBKLUL1XXX   Люксембург
Име на банката:Europäische Genossenschaftsbank S.A. - European Cooperative Bank S.A. - Banque Coopérative Européenn

Страна:Люксембург

Улица:4, rue Thomas Edison
Пощенски код:L-1445
Град:Luxembourg

BIC Europäische Genossenschaftsbank S.A. - European Cooperative Bank S.A. - Banque Coopérative Européenn, Luxembourg (Люксембург) (SWIFT кода)

BIC кодът на Europäische Genossenschaftsbank S.A. - European Cooperative Bank S.A. - Banque Coopérative Européenn в Luxembourg е EGBKLUL1XXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 271602861 и банков код 71602861 това дава IBAN, подобен на този: LU99 7160 2861 2716 0286 1. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC EGBKLUL1XXX това е LU. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Europäische Genossenschaftsbank S.A. - European Cooperative Bank S.A. - Banque Coopérative Européenn в Luxembourg. От своя страна Luxembourg е в Люксембург.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 05/2024