BIC Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala, Solec-Zdrój


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:POLUPLPRXXX   Полша
Име на банката:Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala

Страна:Полша

Улица:ul. 1 Maja 6
Пощенски код:28-131
Град:Solec-Zdrój

Телефон:+48 41 377 60 16
Факс:+48 41 377 60 31

Клон:да

BIC Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala, Solec-Zdrój (Полша) (SWIFT кода)

BIC кодът на Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala в Solec-Zdrój е POLUPLPRXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 530862400 и банков код 85170007 това дава IBAN, подобен на този: PL99 8517 0007 5308 6240 0. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala това е 85170007. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример POLUPLPRXXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC POLUPLPRXXX това е PL. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala в Solec-Zdrój. От своя страна Solec-Zdrój е в Полша. Можете да се свържете с Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Centrala на телефон 41 377 60 16.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 05/2024