BIC Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:OUAEOMRUXXX   Оман
Име на банката:Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area

Страна:Оман

Улица:Mariam (Al Hashar Complex), Ruwi High Street, P. O. Box 1116
Пощенски код:131
Град:Ruwi

Телефон:+968 24834913
Факс:+968 24834918

Клон:да

BIC Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area (Оман) (SWIFT кода)

BIC кодът на Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area в Ruwi е OUAEOMRUXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 160490304 и банков код 60490304 това дава IBAN, подобен на този: OM99 6049 0304 1604 9030 4. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC OUAEOMRUXXX това е OM. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area в Ruwi. От своя страна Ruwi е в Оман. Можете да се свържете с Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Ruwi Commercial Area на телефон 24834913.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 06/2021