BIC Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket, Shinass


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:OUAEOMRUXXX   Оман
Име на банката:Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket

Страна:Оман

Улица:Lulu Hypermarket, P.O. Box 1116
Пощенски код:131
Град:Shinass

Телефон:+968 26748039
Факс:+968 26748039

Клон:да

BIC Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket, Shinass (Оман) (SWIFT кода)

BIC кодът на Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket в Shinass е OUAEOMRUXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 604933525 и банков код 4933525 това дава IBAN, подобен на този: OM99 4933 5256 0493 3525 . За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC OUAEOMRUXXX това е OM. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket в Shinass. От своя страна Shinass е в Оман. Можете да се свържете с Oman & UAE Exchange Centre & Company L.L.C., Oman, Sohar Lulu Hypermarket на телефон 26748039.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 03/2024