BIC Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:RZKTAT2K543   Австрия
Име на банката:Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan

Страна:Австрия

Улица:Bach 26
Пощенски код:9623
Град:St.Stefan/Gail
Щат:Kärnten

Телефон:+43 (0)4283 2280
Факс:+43 (0)4283 2280

Клон:да

BIC Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan в St.Stefan/Gail е RZKTAT2K543. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 641972500 и банков код 39543 това дава IBAN, подобен на този: AT99 3954 3641 9725 00. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan това е 39543. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример RZKTAT2K543 не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC RZKTAT2K543 това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan в St.Stefan/Gail. От своя страна St.Stefan/Gail е в Австрия. Можете да се свържете с Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.St.Stefan на телефон 04283/2280.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 02/2024