BIC Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:RZTIAT22386   Австрия
Име на банката:Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten

Страна:Австрия

Улица:Außervillgraten 136
Пощенски код:9931
Град:Außervillgraten
Щат:Tirol

Телефон:+43 (0)4843 5205
Факс:+43 (0)4843 52054

Клон:да

BIC Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten в Außervillgraten е RZTIAT22386. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 604927701 и банков код 36386 това дава IBAN, подобен на този: AT99 3638 6604 9277 01. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten това е 36386. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример RZTIAT22386 не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC RZTIAT22386 това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten в Außervillgraten. От своя страна Außervillgraten е в Австрия. Можете да се свържете с Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Zws.Außervillgraten на телефон 04843/5205.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 02/2024