BIC SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:SPSPAT21XXX   Австрия
Име на банката:SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn

Страна:Австрия

Улица:Regensburgerstraße 19A
Пощенски код:3380
Град:Pöchlarn
Щат:Niederösterreich

Телефон:+43 (0)50100 25051
Факс:+43 (0)50100 925051

Клон:да

BIC SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn в Pöchlarn е SPSPAT21XXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 530862400 и банков код 20256 това дава IBAN, подобен на този: AT99 2025 6530 8624 00. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn това е 20256. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример SPSPAT21XXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC SPSPAT21XXX това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn в Pöchlarn. От своя страна Pöchlarn е в Австрия. Можете да се свържете с SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Pöchlarn на телефон 050100/25051.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 02/2023