BIC Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg, St.Anton am Arlberg


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:SPIMAT21XXX   Австрия
Име на банката:Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg

Страна:Австрия

Улица:Dorfstraße 9
Пощенски код:6580
Град:St.Anton am Arlberg
Щат:Tirol

Телефон:+43 (0)50100 77137
Факс:+43 (0)50100 977137

Клон:да

BIC Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg, St.Anton am Arlberg (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg в St.Anton am Arlberg е SPIMAT21XXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 938262096 и банков код 20502 това дава IBAN, подобен на този: AT99 2050 2938 2620 96. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg това е 20502. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример SPIMAT21XXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC SPIMAT21XXX това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg в St.Anton am Arlberg. От своя страна St.Anton am Arlberg е в Австрия. Можете да се свържете с Sparkasse Imst AG Filiale St. Anton am Arlberg на телефон 050100/77137.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 06/2023