BIC Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi, İçel


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:TEKBTRISXXX   Турция
Име на банката:Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi

Страна:Турция

Улица:Çankaya Mah. İsmet İnönü Blv. Canatan İş Merkezi No: 112/B 33070
Град:İçel (Mersin)
Щат:Merkez İlçe

Телефон:+90 324 237 82 84
Факс:+90 324 237 76 55

Клон:да

BIC Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi, İçel (Турция) (SWIFT кода)

BIC кодът на Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi в İçel (Mersin) е TEKBTRISXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 777772884 и банков код 77772884 това дава IBAN, подобен на този: TR99 7777 2884 7777 7288 4. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC TEKBTRISXXX това е TR. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi в İçel (Mersin). От своя страна İçel (Mersin) е в Турция. Можете да се свържете с Tekstil Bankası A.Ş., Mersin Şubesi на телефон 324-237 82 84.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 05/2024