BIC Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya


Име:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Страна:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:TRHBTR2AXXX   Турция
Име на банката:Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya

Страна:Турция

Улица:Fevzi Çakmak Mah. Karakayış Cad. No:264 Gıdacılar Sitesi 3. Blok 42050
Град:Konya
Щат:Karatay

Телефон:+90 332 342 59 82
Факс:+90 332 342 58 91

Клон:да

BIC Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya (Турция) (SWIFT кода)

BIC кодът на Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya в Konya е TRHBTR2AXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 493820149 и банков код 93820149 това дава IBAN, подобен на този: TR99 9382 0149 4938 2014 9. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC TRHBTR2AXXX това е TR. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya в Konya. От своя страна Konya е в Турция. Можете да се свържете с Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yeni Toptancılar Sitesi Şubesi/Konya на телефон 332-342 59 82.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 06/2024