BIC Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus)


Име:
Страна:
IBAN:
BIC:
Град:
Пощенски код:
Търси и банкови клонове


BIC / SWIFT:HYPVAT2BXXX   Австрия
Име на банката:Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus)

Страна:Австрия

Улица:Carinagasse 47-49
Пощенски код:6800
Град:Feldkirch
Щат:Vorarlberg

Телефон:+43 (0)50414 2400
Факс:+43 (0)50414 2450

Клон:да

BIC Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus) (Австрия) (SWIFT кода)

BIC кодът на Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus) в Feldkirch е HYPVAT2BXXX. Съкращението BIC означава 'Бизнес идентификационен код' (наричан преди 'Банков идентификационен код'. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции, брокери и подобни компании в целия свят и по уникален начин идентифицира всеки партньор, който пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

При измисления номер на сметка 975308624 и банков код 58000 това дава IBAN, подобен на този: AT99 5800 0975 3086 24. За да се подобри яснотата на IBAN, той обикновено се разделя на групи от по четири символа. IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс.

Както виждате, сам по себе си IBAN вече съдържа код, който по уникален начин идентифицира съответната банка. Например за Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus) това е 58000. Поради тази причина BIC номерът в нашия пример HYPVAT2BXXX не се изисква за преводи в рамките на Европа. В този случай IBAN е достатъчен. Допълнителните данни за BIC или SWIFT код се изискват единствено, когато едната от участващите в трансакцията банки е със седалище извън Европа, в който случай трансакцията се извършва посредством системата SWIFT.

BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. Например за BIC HYPVAT2BXXX това е AT. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти.

BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка. Фалшиви или вече несъществуващи IBAN номера не могат да бъдат разпознати по цифрата за проверка.

Нейното седалище е Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus) в Feldkirch. От своя страна Feldkirch е в Австрия. Можете да се свържете с Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Fil.Feldkirch (Landeskrankenhaus) на телефон 050414/2400.


Не можем да гарантираме точността на информацията.

Дата на данните: 07/2020