10-те най-търсени банки / BIC кода:

BIC / SWIFTИме на банкатаГрад Страна
1.STSABGSFXXXDSK BankSofiaБългария
2.BUINBGSFXXXAllianz Bank BulgariaSofiaБългария
3.TBIBBGSFXXXTBI BankSofiaБългария
4.UNCRBGSFXXXUniCredit BulbankSofiaБългария
5.TEXIBGSFXXXTexim BankSofiaБългария
6.RZBBBGSFXXXRaiffeisenbank (Bulgaria)SofiaБългария
7.INGBBGSFXXXING Bank N.V. - SofiaSofiaБългария
8.TTBBBG22XXXSociete General ExpressbankVarnaБългария
9.IABGBGSFXXXInternational Asset BankSofiaБългария
10.PRCBBGSFXXXProcredit Bank (Bulgaria)SofiaБългарияНамерете BIC (SWIFT кода) на банки от повече от 130 страни

Заедно, BIC (= Bank Identifier Code / банков идентификационен код) и IBAN (= International Bank Account Number / Международен номер на банкова сметка) образуват основата на международните плащания. Наредителят на транзакцията използва и двете части на тази информация, за да идентифицира лицето или компанията, която следва да получи плащането. Този сайт предоставя следната функционалност: