Услугите на настоящия сайт се предлагат безплатно. За използването на тези услуги не се изисква регистрация. Затова няма лична информация, която може да бъде съхранявана. Всички данни, въведени с цел търсене на банка или проверка на IBAN, се изтриват, след като бъдат обработени от съответната функция.

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.

Търсене на BIC / Потвърждаване на IBAN