Намиране и изтриване на повтарящи се адреси


Софтуер, който намира
и изтрива повтарящи се адреси

Работите ли редовно с данни, като например списъци с адреси за маркетингови цели? Ако е така, вероятно сте запознати с проблема, че дублиращите се записи често са трудни за разпознаване, особено ако са имена на компании или физически лица. Или проблемът с обединяването на данни от различни източници. Тези иновативни продукти могат да бъдат решението:

  • DedupeWizard 8: Елементарен софтуер за търсене на повтарящи се адреси в Excel, който може да се използва без да са необходими технически познания. Повтарящите се адреси могат да бъдат намерени по пощенски адрес, по телефонен номер и/или имейл адрес в един адресен списък или при сравнение на два адресни списъка, каквито са необходими, например, при разглеждането на списъци за прекратяване на абонамент. Могат да бъдат обработвани единствено Excel файлове.
  • DataQualityTools 8: В сравнение с DedupeWizard, DataQualityTools предлагат повече опции за търсене на повтарящи се адреси, както и цели групи допълнителни функции за обработка на адресни данни, като например функция за сливане на полета от данни. Освен Excel файлове, програмата може да обработва dBase, ACCESS, VistaDB и текстови файлове, както и сървъри за база данни като MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE и MySQL.

Допълнителна информация: www.dataqualityapps.com